RESULTATS 2003 OSAKA

RESULTATS 2003 OSAKA

FEMMES

1 -Noguchi Mizuki (jap) 2h21'18''
2- Chiba Masako (jap) 2h21'45''
3- Sakamoto Naoko (jap) 2h21'51''
4- Kiplagat Lornan (ken) 2h22'22''
5- Ozaki Mori (jap) 2h23'30''
6- Talpos Tarmitina (rom) 2h27'32''
7- Tanaka Meyumi (jap) 2h29'57''
8- Fujikawa Aki (jap) 2h30'13''
9- Klimina Victoria (rus) 2h31'56''
10 - Tagami Mai (jap) 2h34'36''

retour marathon Osaka