RESULTATS 2003 SEOUL

RESULTATS 2003 SEOUL

HOMMES

FEMMES

1- Gert Thys (afs) 2:08:42 1- Zhang Shujing (chi) 2:23:18
2- ji Young-jun (cds) 2:08:43 2- Worknesh Tola (eth) 2:25:42
3- Muindi Jimmy (ken) 2:08:53 3- Che Kyeng-Hee (cds) 2:30:51
4- Hussein Mbarak (ken) 2:09:57 4- Alina Ivanova (rus) 2:33:52
5- Cheruiyot Robert (ken) 2:10:34

retour marathon de Sťoul