RESULTATS 2003 TOKYO FEMININ

RESULTATS 2003 TOKYO FEMININ

1- Elfenesh Alemu (eth) 2:24:47
2- Naoko Takahashi (jap) 2:27:21
3- Kiyoko Shimahara (jap) 2:31:10
4- Bruna Genovese (ita) 2:34:32
5- Fatuma Roba (eth) 2:37:03
6- Hisae Yoshimatsu (jap) 2:38:31
7- Irina Timofeyeva (rus) 2:39:01
8- Yuka Hashimoto (jap) 2:39:28
9- Mikie Takanaka (jap) 2:42:52
10- Kaori Ishido (jap) 2:44:16

retour marathon de Tokyo