RESULTATS 2004 NAGOYA

RESULTATS 2004 NAGOYA

FEMMES

1- Tosa Reiko (jap) 2:23:57
2- Tanaka Megumi (jap) 2:24:47
3- Fujikawa Aki (jap) 2:27:06
4- Oyama Miki (jap) 2:27:58
5- Murata Fumi (jap) 2:30:11
6- Ominami Takami (jap) 2:30:15
7- Nishio Maya (jap) 2:30:16
8- Hayakawa Eri (jap) 2:30:47
9- Gallagher Jackie (aus) 2:32:40
10- Hladyr Tatyana (ukr) 2:32:55
11- Tanabe Kaori (jap) 2:33:21
12- Hashimoto Yusuko (jap) 2:35:01
13- Naganuma Ichiyo (jap) 2:35:10
14- Bogacheva Irina (rus) 2:35:56
15- Ueki Miwako (jap) 2:36:11
16- Kamagai Jyunko (jap) 2:38:47
17- Kamai Saori (jap) 2:39:20
18- Takai Shiho (jap) 2:39:21
19- Shinjo Kaori (jap) 2:39:39
20- Smyth Kate 2:39:40

retour marathon de Nagoya