RESULTATS 2004 OSAKA

RESULTATS 2004 OSAKA

FEMMES

1- Sakamoto Naoko (jap) 2h25'29"
2- Chiba Masako (jap) 2h27'38"
3- Ominami Hiromi (jap) 2h27'40"
4- Nasukawa Mizuko (jap) 2h29'49"
5- Hiroyama Harumi (jap) 2h31'07"
6- Kitajima Ryoko (jap) 2h31'18"
7- Paradowska Renata (pol) 2h31'47"
8- Kotorida Takako (jap) 2h32'15"
9- Shibui Yoko (jap) 2h33'02"
10- Gigi Asha (eth) 2h34'58"
11- Kitayama Yumiko (jap) 2h35'28"
12- Talpos Luminita (rom) 2h35'59"
13- Ogoshi Kazue (jap) 2h36'27"
14- Staicu Simona (hun) 2h36'46"
15- Obi Asami (jap) 2h36'56"
16- Sugihara Ai (jap) 2h38'12"
17- Obata Kayoko (jap) 2h39'11"
18- Nakayama Hiromi (jap) 2h39'36"
19- Oberem Sonja (ger) 2h42'56"
20- Hottu Makiko (jap) 2h45'26"

retour marathon d'Osaka