RESULTATS 2004 XIAMEN

RESULTATS 2004 XIAMEN

HOMMES

FEMMES

1- Moiben James (ken) 2:10:54 1- Zhou Chunxiu (chi) 2:23:28
2- Li Hongzhu (chi) 2:11:43 2- Li Helan (chi) 2:28:17
3- Terefa Dawit (eth) 2:11:45 3- Ham Bong-sil (cds) 2:28:32
4- Hombo Lucian (Tan) 2:12:53 4- Wang Yu (chi) 2:29:27
5- Ronghua Zhu (chi) 2:13:11 5- Zhang Shujing (chi) 2:29:53
6- Pena Antonio (esp) 2:13:17 6- Fenjin Li (chi) 2:31:21
7- Mola Shimelis (eth) 2:13:19 7- Yong-Ok Jong (cdn) 2:32:05
8- Kiprono Josephat (ken) 2:14:57 8- Weiwei Sun (chi) 2:34:47
9- Gang Hu (chi) 2:14:57 9- Ling Wang (chi) 2:36:00
10- Jianfei Li (chi) 2:15:41 10- Meiyu Sha (chi) 2:36:32

retour xiamen marathon