RESULTATS 2005 HONG KONG

RESULTATS 2005 HONG KONG

HOMMES

FEMMES

1- Loywapet Samson (ken) 2:15:21 1- Yanyan Dai (chi) 2:34:41
2- Sita Kasirai (zim) 2:16:10 2- Subnafen Feri (indo) 2:44:19
3- Ndungu Stephen (ken) 2:17:33 3- Chengcheng Jiang (chi) 2:44:26
4- Gueeo Glenn (aus) 2:17:35 4- Yang Liu (chi) 2:51:08
5- Rono John (ken) 2:17:39 5- Miao Miao Yi (chi) 2:53:03
6- Bor Paul (ken) 2:17:45 6- Mei, li Wang (chi) 2:54:19
7- Kosgei Meshack (ken) 2:18:01 7- Mitsuko Sato (jap) 2:55:20
8- Yosuke Nakamur (jap) 2:18:05 8- Mallikechan Dona (sri) 2:55:51
9- Chepkwony Wilson (ken) 2:19:15 9- Midori Daigo (jap) 3:01:48
10- Migwi Thomas (ken) 2:19:28 10- Lechela Mamokete (les) 3:11:04
11- Rotich John (ken) 2:20:16
12- Ruto Barnabas (ken) 2:20:41
13- Rop Cleophas (ken) 2:21:17
14- Rono Joel (ken) 2:21:38
15- Kipyato Mutai John (ken) 2:23:21

retour marathon de hong kong