RESULTATS 2005 XIAMEN

RESULTATS 2005 XIAMEN

HOMMES

FEMMES

1- Kipkoech Raymond (ken) 2:09:49 1- Chunxiu Zhou (chi) 2:29:58
2- Mola Shimelis (eth) 2:10:51 2- Weiwei Sun (chi) 2:31:11
3- Kebede Tekeste (eth) 2:12:03 3- Shujing Zhang (chi) 2:31:57
4- Sato Yohei (jap) 2:14:38 4- Ling Wang (chi) 2:32:16
5- Kipkosgei Christopher (ken) 2:14:53 5- Ok Jong Yong (prk) 2:32:50
6- Jianfei Li (chi) 2:14:56 6- Fenjin Li (chi) 2:33:13
7- Ke Gong (chi) 2:15:11 7- Linan Wang (chi) 2:33:16
8- Tuiyange Samson (ken) 2:15:28 8- Shuixian Mu (chi) 2:34:43
9- Jiahua Chai (chi) 2:16:15 9- Xiaolin Zhu (chi) 2:35:04
10- Hanxiong Lu (chi) 2:16:37 10- Nuerguli Shawati 2:35:30
11- Qingle Zhang (chi) 2:16:46 11- Dirbe Feyesa (eth) 2:36:45
12- Mingliang Fu (chi) 2:16:47 12- Yanyan Dai (chi) 2:38:21
13- Yunshan Zheng (chi) 2:17:21 13- Man Jin (chi) 2:39:14
14- Haiyang Deng (chi) 2:17:32 14- Guang Zeng (chi) 2:39:29
15- Yinshuai Wu (chi) 2:17:49 15- Yanli Gao (chi) 2:41:31

retour marathon de Xiamen