RESULTATS 2006 BEPPU OITA

RESULTATS 2006 BEPPU OITA

HOMMES

1 Thys Gert 2:09:45
2 Tomoyuki Sato 2:11:46
3 Kipchumba Benjamin 2:13:11
4 Yohei Sato 2:13:18
5 Ouaadi Mohamed 2:13:23
6 Takehisa Okino 2:14:52
7 Kentaro Ito 2:15:42
8 Noriyuki Mizuguchi 2:16:05
9 Kodai Fukunaga 2:16:48
10 Mokamba Meshack Ombeche 2:17:37
11 Shinichiro Hasui 2:18:11
12 Mwihia Francis 2:20:19
13 Koji Yamamoto 2:20:23
14 Toshiaki Tezuka 2:20:54
15 Kazuhiko Hirata 2:21:32
16 Yoshihiro Yamamoto 2:21:58
17 Tsuyochi Seike 2:22:13
18 Teppei Tsunesada 2:22:59
19 Shogo Ito 2:26:42
20 Yosuke Maeda 2:27:03

retour marathon de Beppu Oita