RESULTATS 2006 FUKUOKA


 

RESULTATS 2006 FUKUOKA

HOMMES

1 Gebresselassie Haile 2:06:52
2 Baranovsky Dmytro 2:07:15
3 Gharib Jaouad 2:07:19
4 Okutani Wataru 2:08:49
5 Suwa Toshinari 2:08:52
6 Ogata Tsuyoshi 2:10:48
7 Brown Jon 2:11:46
8 Fujita Atsushi 2:11:50
9 Cabada Fernando 2:12:27
10 Sato Tomoyuki 2:12:29
11 Matsumiya Yuko 2:12:40
12 Biwott Paul 2:12:48
13 Aish Michael 2:13:42
14 Katayama Toshiya 2:15:42
15 Krotwaar Luc 2:17:27
16 Winton Scott 2:19:33
17 Dravitzki Matthew 2:19:37
18 Fujino Koichi 2:19:41
19 Hirayakiuchi Akihisa 2:20:26
20 Otsubo Takanobu 2:20:52

retour marathon de Fukuoka