RESULTATS 2006 SEOUL

RESULTATS 2006 SEOUL

HOMMES

FEMMES

1 Thys Gert 2:10:40 1 Zhou Chunxiu 2:19:51
2 Mbote Jason 2:11:40 2 Kyung-Hee Lim 2:34:08
3 Haregot Araya 2:11:56 3 Kyung-He Choi 2:36:10
4 Young-Joon Ji 2:12:08 4 Eun-Hee Chae 2:40:47
5 Muindi Jimmy 2:12:20 5 Yamasaki Chieko 2:41:40
6 Kigen Wilson 2:12:28 6 Kimuria Emily 2:42:05
7 Hussein Mbarak 2:12:53 7 Uetani Satoko 2:44:24
8 Kipsang William 2:13:30 8 Ok-Yeon Suh 2:46:41
9 Rop Cleophas 2:14:43 9
10 Kim Young-Chu 2:15:58 10
11 Harroufi Ridouane 2:16:19
12 Sakamoto Tomokazu 2:16:20
13 An Chang-Hoon 2:17:20
14 Lee Dong-Il 2:17:34
15 Gouda Toshikazu 2:17:36

retour marathon de Seoul