RESULTATS 2006 TOKYO

RESULTATS 2006 TOKYO

HOMMES

1 Tolossa Ambesse 2:08:58
2 Takaoka Toshinari 2:09:31
3 Korir Sammy 2:10:07
4 Irifune Satoshi 2:10:47
5 Yi-Yong Kim 2:11:28
6 Katayama Toshiya 2:14:36
7 Kobayashi Seiji 2:16:52
8 Itayama Manabu 2:17:01
9 Shibutani Akinori 2:17:36
10 Mwangi Morris 2:21:26

retour marathon de Tokyo