RESULTATS 2007 FUKUOKA

RESULTATS 2007 FUKUOKA

HOMMES

1 Wanjiru Samuel 2:06:39
2 Merga Deriba 2:06:50
3 Sato Atsushi 2:07:13
4 Matsumiya Yuko 2:09:40
5 Aburaya Shigeru 2:10:30
6 Takayashi Kensuke 2:11:52
7 Yego Daniel 2:11:57
8 Fujitu tsushi 2:12:29
9 Mishiro Nashi 2:12:56
10 Takaoka Toshinari 2:13:40
11 Shimizu Masuya 2:14:08
12 Noda Michitane 2:14:18
13 Chaica Alberto 2:14:49
14 Cartwright brett 2:15:02
15 Ogura Makoto 2:17:16
16 Yamashita Takuro 2:17:30
17 Ojima Muneyuki 2:18:24
18 Fujino Koichi 2:19:28
19 Murato Yuki 2:19:35
20 Iwayama Kaito 2:20:27

retour marathon de Fukuoka