RESULTATS 2007 NAGOYA

RESULTATS 2007 NAGOYA

FEMMES

1 Hashimoto Yasuko 2:28:49
2 Hiroyama Harumi 2:28:55
3 Ominami Takami 2:29:24
4 Ohira Miki 2:29:34
5 Mumbi Julia 2:29:38
6 Okamoto Haruko 2:30:09
7 Manabe Yuko 2:30:34
8 Okunaga Miko 2:31:08
9 Shimokawa Tomoko 2:31:37
10 Gherasim Alina 2:32:33
11 Machida Yuko 2:33:50
12 Nakayama Ayumi 2:33:57
13 Hayashi Ayumi 2:34:45
14 Uchida Naoko 2:34:59
15 Nishio Maya 2:35:51
16 Kanno Katsuko 2:37:12
17 Fukaminato Chinami 2:37:58
18 Sato Yuko 2:38:05
19 Fujikawa Aki 2:39:23
20 Tanaka Chihiro 2:42:39

retour marathon de Nagoya