RESULTATS 2007


 

RESULTATS 2007

HOMMES

1 Njenga Daniel 2:09:45
2 Sato Tomoyuki 2:11:22
3 Irifune Satoshi 2:12:44
4 Hayashi Masashi 2:15:28
5 Tokumoto Kazuyoshi 2:15:55
6 de Lima Vanderlei 2:16:08
7 Kobayashi Seiji 2:17:13
8 Itayama Manabu 2:17:29
9 Konan Koji 2:18:03
10 Moges Taye 2:18:20

retour marathon de Tokyo