RESULTATS 2008 NAGOYA

RESULTATS 2008 NAGOYA

FEMMES

1 Nakamura Yurika 2:25:51
2 Ozaki Yoshimi 2:26:19
3 Kano Yuri 2:26:39
4 Hara Yumiko 2:27:14
5 Horie Chika 2:27:16
6 Oshima Megumi 2:29:03
7 Hirata Yumi 2:29:23
8 Nishio Maya 2:29:34
9 Hiroyama Harumi 2:29:50
10 Sakamoto Naoko 2:30:21
11 Shimahara Kiyoko 2:30:30
12 Yoshida Kaori 2:30:58
13 Machida Yuko 2:31:45
14 Taira Akane 2:33:12
15 Hayashi Ayumi 2:34:09
16 Ogawa Kiyomi 2:34:17
17 Takahashi Fujiko 2:35:05
18 Ominami Takami 2:35:08
19 Wakamatsu Ikumi 2:35:42
20 Manabe Yuko 2:37:26
...
27 Takahashi Naoko 2:44:18

retour marathon Nagoya