RESULTATS 2008 OSAKA

RESULTATS 2008 OSAKA

FEMMES

1 Yamauchi Mara 2:25:10
2 Morimoto Tomo 2:25:34
3 Mumbi Julia 2:26:00
4 Ohira Miki 2:26:09
5 Ogi Madoka 2:26:55
6 Simon Lidia 2:27:17
7 Okunaga Miki 2:27:52
8 Fujikawa Aki 2:28:06
9 Tomescu Constantina 2:28:15
10 Daunay Christelle 2:28:24
11 Nakayama Ayumi 2:28:50
12 Ando Miyuki 2:29:07
13 Ogoshi Kazue 2:29:31
14 Nurgalieva Olesya 2:31:23
15 Okamoto Haruko 2:32:09
16 Berkut Nataliya 2:32:15
17 Ezaki Yuka 2:32:33
18 Matsubara Yukiko 2:34:05
19 Fukushi Kayoko 2:40:54
20 Billinda Schipp 2:41:16

retour marathon d'osaka