RESULTATS 2009 BEPPU OITA

RESULTATS 2009 BEPPU OITA

FEMMES

1 Annani Adil 2:10:15
2 Kobayashi Seiji 2:10:38
3 Akiba Keita 2:10:53
4 Westcott Scott 2:12:56
5 Hayashi Marashi 2:13:11
6 Adachi Tomoya 2:13:17
7 Noda Michitane 2:13:30
8 Kiprotich Peter 2:13:44
9 Onitsuka Tomonori 2:14:50
10 Nakazaki Yukinobu 2:15:03

retour marathon de Beppu Oita