RESULTATS 2009 NAGANO

RESULTATS 2009 NAGANO

HOMMES

FEMMES

1 Macharia Isaac 2:11:21 1 Timofeeva Irina 2:30:07
2 Tola Girma 2:12:11 2 Limika Irene 2:30:50
3 Wangai Simon 2:12:34 3 Ozaki Akemi 2:31:18
4 Amaha Gidey 2:15:01 4 Tulu Derartu 2:34:17
5 Dlomo Norman 2:15:45 5 Aryasova Tatiana 2:34:32
6 Hychun Yuriy 2:15:55 6 Yagi Yoko 2:36:26
7 Shimoju Masaki 2:15:57 7 Goto Yukako 2:40:50
8 Satochi Masayuki 2:16:22 8 Tanaka Chihiro 2:41:21
9 Takamisawa Masaru 2:17:25 9 Akayawa Kaori 2:44:59
10 Noda Michitane 2:17:50 10 Hoshino Yoshimi 2:45:24
11 Okino Takehisa 2:18:06 11
12 Okino Hiroyuki 2:19:49 12
13 Haku Tomoya 2:20:05
14 Miyata Koshi 2:21:08
15 Harada Koiji 2:21:19

retour marathon de Nagano