RESULTATS 2009

RESULTATS 2009

HOMMES

FEMMES

1 Muturi Samuel 2:08:51 1 Rong Chen 2:29:52
2 Getachew Negari Terfa 2:09:01 2 Yingying Zhang 2:32:57
3 Kisri Rachid 2:10:33 3 Jiali Wangj 2:33:58
4 Kiptoo Kurgat Sammy 2:11:00 4 Aiping Feng 2:35:05
5 Cherono Frederick 2:12:31 5 Wemong Zheng 2:36:08
6 Kiptum Elias 2:13:12 6 Lingling Jin 2:39:15
7 Hou Yanmin 2:13:26 7 Yingying Zhu 2:39:40
8 Ren Longyun 2:15:05 8 Yanan Wei 2:40:35
9 Deng Haiyang 2:15:48 9 Junliang Xu 2:42:30
10 Njoroge Zachary 2:16:07 10 Xin Zhang 2:42:40

retour marathon de Xiamen