RESULTATS 2010 BEPPU OITA

       

RESULTATS 2010 BEPPU OITA

HOMMES

1 Kipkorir Jonathan 2:10:50
2 Njenga Daniel 2:10:56
3 Hunt Jeffrey 2:11:00
4 Ikawa Atsushi 2:11:04
5 Mungara Kenneth 2:11:06
6 Hayashi Masahi 2:11:17
7 Lemi Chala 2:11:38
8 Nakamoto Kentaro 2:11:42
9 Mitsuya Yu 2:13:00
10 Suwa Toshinari 2:13:17
11 Dent Martin 2:13:27

retour marathon de Beppu Oita