RESULTATS 2010 TOKYO

       

RESULTATS 2010 TOKYO

HOMMES

FEMMES

1 Fujiwara Masakazu 2:12:19 1 Biktimirova Alevtina 2:34:39
2 Fujiwara Arata 2:12:34 2 Guta Robe 2:36:29
3 Sato Atsushi 2:12:35 3 Olaru Nuta 2:36:42
4 Kawauchi Yuki 2:12:36 4 Kono Maki 2:39:01
5 Adachi Tomoya 2:12:46 5 Yang Jing 2:41:04
6 Mwanicki Joseph 2:12:53 6 Sato Yumi 2:43:01
7 Kisri Rachid 2:12:59 7 Hanado Wakana 2:44:03
8 Koda Takaaki 2:13:04 8 Mumbi Julia 2:45:01
9 Kipsang Salim 2:13:16 9 Kasezawa Yoshimi 2:47:03
10 Hasegawa Kiyokatsu 2:15:15 10 Hirao Noriko 2:47:32

retour marathon de Tokyo