AUTRES ATHLETES AFRICAINS

AUTRES PAYS AFRICAINS

HOMMES FEMMES
Abdelkerim Abdoulaye (Tchad) Monghudi Elisabeth (namibie)
Chimusasa Tendai (zimbabwe) Naigambo Beata (Namibie)
Malinga Alex (ouganda)
Ndissipou Ernest (rep centrafricaine)
Nsimba Olivier (rep demo du Congo)
Nyabenda Pasteur (burundi)
AUTRES NATIONALITES