PALMARES XIAMEN MARATHON

       

PALMARES XIAMEN MARATHON

01 Jan 2011 2:08:07 Robert Kipchumba (KEN) 2:31:49 Amane Gobena (ETH)
02 Jan 2010 2:08:47 Fiyesa Lilesa (ETH) 2:28:53 Atsede Bayisa (ETH)
03 Jan 2009 2:08:51 Samuel Muturi (KEN) 2:29:52 Chen Rong (CHI)
05 Jan 2008 2:09:49 Kenei Kiprotich (KEN) 2:22:38 Yingying Zhang (CHI)
31 Mars 2007 2:13:17 Zhuhong Li (CHI) 2:26:08 Zhu Xiaolin (CHI)
2006 2:10:46 Stephen Kamar (KEN) 2:26:32 Sun Weiwei (CHI)
2005 2:09:49 Raymond Kipkoech (KEN) 2:29:58 Zhou Chunxiu (3)
2004 2:10:54 James Moiben (KEN) 2:23:28 Zhou Chunxiu (2)
2003 2:09:37 Haile Negussie (ETH) 2:34:16 Zhou Chunxiu (CHI)

retour marathon de Xiamen