kokkaido marathon

MARATHON D'HOKKAïDO

retour page d'accueil

CREATION

1987

SITE INTERNET

http://www.hokkaido-marathon.com/
PALMARES COMPLET

HOMMES

FEMMES

RECORD EPREUVE Ambesse Tolossa (éthiopie) 2:10:13 (1998) Kiyoko Shimahara (jap) 2:25:10 (2009)
RESULTATS 2009

RESULTATS 2010

HOMMES

FEMMES

1 Njui Cyrus 2:11:22 1 Hara Yumiko 2:34:12
2 Njoroge Harun 2:13:04 2 Miyauchi Hiroko 2:35:42
3 Mogusu Mekubo 2:16:38 3 Nasukawa Mizuho 2:36:07
4 Takamizawa Masaru 2:18:17 4 Fukaminoto Chinumi 2:40:28
5 Nishimura Tetsuo 2:18:31 5 Yamashita Ikuyo 2:41:19
6 Shimojyu Masaki 2:20:06 6 Suzuki Sumiko 2:42:28
7 Takada Chiharu 2:20:30 7

SOMMAIRE