MARATHON DE LAKE BIWA

MARATHON DE LAKE BIWA (jap)

retour page d'accueil

CREATION

1946

SITE INTERNET

www.lakebiwa-marathon.com
RECORD EPREUVE Antonio Pena (esp) 2:07:34 (2001)
PALMARES COMPLET
RESULTATS 2003 RESULTATS 2004 RESULTATS 2005
RESULTATS 2006 RESULTATS 2007 RESULTATS 2008
RESULTATS 2009

RESULTATS 2010

HOMMES

1 Tsegay Yemane 2:09:34
2 Sato Tomoyuki 2:10:07
3 Tadesse Abraham 2:10:46
4 Kitaoka Yukihiro 2:10:51
5 Yoneda Naoto 2:11:00
6 Setoguchi Ken-Ichiro 2:11:44
7 Yoshii Satoshi 2:12:14
8 Shimizu Tomoya 2:13:25
9 Sugaya Munehiro 2:15:07
10 Ueno Takeshi 2:15:26

SOMMAIRE