MARATHON DE FUKUOKA

       

MARATHON DE FUKUOKA

retour page d'accueil

FICHE D'IDENTITE

Date de creation 1947
SITE OFFICIEL www.fukuoka-marathon.com/en/index.html
PALMARES COMPLET
RECORD  Kebede Tsegaye (eth) 2:05:18 (2009)
RESULTATS 2003 RESULTATS 2004 RESULTATS 2005
RESULTATS 2006 RESULTATS 2007 RESULTATS 2008
RESULTATS 2009

RESULTATS 2010

HOMMES

1 Gharib Jaouad 2:08:24
2 Safronov Dmitry 2:10:12
3 Matsumiya Takayuki 2:10:54
4 Takada Chiharu 2:12:44
5 Imai Masato 2:13:23
6 Baranovskyy Dmytro 2:13:40
7 Kebede Tekeste 2:14:44
8 Shimizu Tomoya 2:16:22
9 Irifune Satoshi 2:16:42
10 Kawauchi Yuki 2:17:54
11 Draczynski Adam 2:17:59
12 Fujino Koichi 2:18:52
13 Suwa Toshinari 2:19:35
14 Takata Nobuaki 2:19:52
15 Shirotake Masashi 2:19:55

SOMMAIRE